Umowa majątkowa

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków / przyszłych małżonków – imiona
    (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, aktualny stan cywilny, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego
    lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • w przypadku ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
  • w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.

>> Dowiedz się więcej na temat umów majątkowych