Depozyt notarialny

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego
    lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • oznaczenie papierów wartościowych lub kwoty pieniężnej składanych do depozytu,
  • oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt,
  • warunki i termin wydania depozytu,
  • wskazanie osoby odbierającej depozyt – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.