Podział majątku wspólnego

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • podstawa dokonywania podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńska ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej albo odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód,
  • dane osobowe małżonków – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwiska, imiona rodziców, aktualny stan cywilny, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • opis przedmiotów podlegających podziałowi (nieruchomości, samochody itp.), określenie sposobu podziału,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.