Dział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między
wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu
na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku
należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego.

Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym, umowa o dział spadku powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego.

Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony
do części spadku.