Odrzucenie spadku

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacja o miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy,
 • dane osobowe osoby biorącej udział w czynności – imiona
  (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer, seria i termin ważności dowodu osobistego / paszportu, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych
  i testamentowych: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą,
 • informacja o spadkobiercach, którzy złożyli już oświadczenie
  o odrzuceniu spadku przed notariuszem lub sądem,
 • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.

>> Dowiedz się więcej na temat przyjęcia / odrzucenia spadku