Pełnomocnictwo

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • dane osobowe mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego
    lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania; a w przypadku,
    jeśli mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełne brzmienie firmy / nazwy z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP oraz adres siedziby,
  • dane osobowe pełnomocnika – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • dane nieruchomości – numer księgi wieczystej, numer nabywanej działki, wielkość nabywanego udziału,
  • zakres pełnomocnictwa,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.

>> Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictw