Pełnomocnictwo

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • dane osobowe mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) – imiona (z dowodu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełne brzmienie firmy / nazwy z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP oraz adres siedziby,
  • dane osobowe pełnomocnika – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • zakres pełnomocnictwa – czynności / sprawy, do których podjęcia pełnomocnik będzie upoważniony w imieniu mocodawcy,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.